Hoofdlijnenbrief vervanging Wet DBA komt pas dit najaar

29 juni 2018

Het kabinet heeft meer tijd nodig voor de vervanging Wet DBA. Streefdatum voor invoering blijft evenwel 1 januari 2020.

Minister Koolmees komt pas in het najaar met een hoofdlijnenbrief over hoe hij de Wet DBA wil gaan vervangen. Hij wil meer tijd om aantal lastige onderdelen van de plannen uit te werken. Het streven blijft dat de nieuwe wetgeving 1 januari 2020 ingaat. Dat schrijft de minister vandaag aan de Kamer.

“Het maken van nieuwe wet- en regelgeving rond het zelfstandig ondernemerschap (zzp) is geen simpele opgave”, zo schrijft de minister in een persverklaring. “Desondanks is het onverminderd nodig dat er deze kabinetsperiode nieuwe wetgeving komt. Aan de ene kant om de groep mensen die een welbewuste keuze maakt voor het zelfstandig ondernemerschap de ruimte te geven om te ondernemen. Maar ook om de groep mensen te beschermen die, soms ongewild, in een kwetsbare positie belanden.”

Daarnaast wil het kabinet oneerlijke concurrentie tegengaan tussen de bedrijven die zich aan de regels houden en de bedrijven die zzp-constructies gebruiken om hun loonkosten te drukken en hun risico’s af te wentelen.

Het moratorium op de handhaving voor de wet DBA blijft van kracht tot 1 januari 2020. Zoals in februari aangekondigd gaat de Belastingdienst vanaf 1 juli 2018 niet alleen bij de ernstigste kwaadwillenden, maar bij álle kwaadwillenden handhaven. De Belastingdienst gaat nog dit jaar bij minstens honderd opdrachtgevers in verschillende risicosectoren controleren of daar sprake is van schijnzelfstandigheid.

Wat waren ook alweer de plannen? Lees hier het hele artikel

Lees hier de kamerbrief