Hoorzitting Uitgangspuntennotitie cultuurbeleid 2021-2024

27 juni 2019

Op 20 juni 2019 vond in de Tweede Kamer een Rondetafelgesprek (Hoorzitting) plaats over de Uitgangspuntennotitie cultuurbeleid 2021-2024, die minister van Engelshoven (OCW) op 11 juni presenteerde. Hierbij zijn de cultuurwoordvoerders aanwezig. In vijf rondes zijn vertegenwoordigers uit de cultuursector uitgenodigd om in te spreken en vragen te beantwoorden. Zij hebben allen van te voren hun inbreng (position papers) aan de Tweede Kamer gestuurd.

Bekijk hier het volledige artikel en lees hier de hele reactie van de VNPF op de Uitgangspuntenbrief.