Bron

Zipconomy

Inbedding moet het nieuwe criterium worden om te zien of iemand als zelfstandige ingehuurd kan worden

19 december 2022

Het kabinet wil dat organisaties geen zzp’ers meer kunnen inzetten in werk dat als ‘organisatorisch ingebed’ gezien kan worden.

Tenzij iemand expliciet voldoet aan een aantal ondernemerscriteria. Die criteria en ook de definitie van ‘inbedding’ worden in 2023 uitgewerkt. In de komende maanden gaat de Minister samen met sociale partners en stakeholders uitwerken wat die ondernemerscriteria zijn en wanneer iemand ‘ingebed’ is. Het onderscheid moet de onduidelijkheid oplossen die is ontstaan sinds de Wet DBA.

Minister Van Gennip heeft de contouren bekend gemaakt van haar plannen om duidelijker te maken hoe het onderscheid gemaakt kan worden tussen een werknemer en een zzp’er. Wanneer werk organisatorisch is ingebed in een organisatie, dan kan dat in beginsel alleen als werknemer gedaan worden. Niet via een zzp contract. Tenzij de zelfstandige kan aantonen dat de persoon voldoet aan een aantal criteria voor zelfstandig ondernemerschap. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

De impact van dit voorstel zal voor een deel nog bepaald worden door de verdere uitwerking, maar duidelijk mag zijn dat die groot is. Bij inbedding kan je denken aan het werk wat anderen in loondienst ook doen; meedraaien met diensten, veel aanwezig zijn bij de opdrachtgevers. In sectoren als zorg, bouw, maar ook journalistiek en IT komt dat natuurlijk veel voor. Ook interim-management wordt door arbeidsrechtdeskundigen als ‘ingebed’ gezien. Immers je werkt binnen, aan en voor een organisatie.

Het kabinet wil een uitzondering voor echte ondernemers. Wie voldoet aan een drietal criteiria kan toch ‘ingebed’ werken. Ook die criteria moeten nog worden uitgewerkt, wederom in overleg met sociale partners en stakeholders. In de kabinetsbrief wordt wel alvast verwezen naar contra-indicaties waar de Belastingdienst nu ook meewerkt. Bijvoorbeeld fors hogere beloning, het hebben van een specifieke expertise, werken met een resultaatsverplichting en/of het werken met eigen bedrijfsmiddelen.

Lees hier verder