Inbreng verslag schriftelijk overleg over ATE

6 december 2021

De vaste Kamer commissie EZK heeft een aantal vragen en opmerkingen aan de minister van EZK voorgelegd over de brief van 1 november 2021 inzake de ATE.

Zie hier de tekst van de inbreng.