Informatieplicht energiebesparing: Kàn of móet je maatregelen nemen?

19 oktober 2023

Online VNPF-DEB platform voor energiebesparing en verduurzaming vanaf vandaag beschikbaar.

Volgens de informatieplicht energiebesparing dienen gebouweigenaar en huurder voor 1 december 2023 te rapporteren over de uitgevoerde energiebesparende maatregelen via het e-Loket van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Onderzoeksplicht geldt voor organisaties die meer dan 10 miljoen kWh elektriciteit of meer dan 170.000 m3 aardgas (equivalent) verbruiken.

Weet wat kan en wat moet. Kijk voor meer informatie en hulp bij het voldoen aan de informatieplicht energiebesparing op https://deb.nl/partner/vnpf/

Heb jij energiebesparingsplicht?

Als je onderneming op je locatie meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m³ aardgas (of equivalent) verbruikt, krijg je te maken met de energiebesparingsplicht. Dit houdt in dat je alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder dient uit te voeren.

De overheid heeft hiervoor de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) opgesteld.

150 keer binnen 5 jaar terugverdienen

In de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) staan energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. De EML bestaat uit 3 onderdelen: Gebouwen, Faciliteiten en Processen. Je bepaalt zelf op basis van de situatie op jouw locatie welke categorieën voor jou relevant zijn. De categorieën voor Gebouwen zijn voor elke organisatie relevant. Met het beoordelen van de maatregelen uit de EML kun je aan de energiebesparingsplicht voldoen.

Heb jij informatieplicht?

De informatieplicht is een verplichting waarbij elke organisatie met een elektriciteitsverbruik van minstens 50.000 kWh en/of een gasverbruik van 25.000 m3 eens in de vier jaar een rapportage dient te maken van de energiebesparende maatregelen die zijn uitgevoerd. De maatregelen voor de informatieplicht zijn gebouw- en activiteitgebonden.

Let op, nieuw: onderzoeksplicht

Deze nieuwe rapportageplicht geldt voor energie-intensieve bedrijven met jaarlijks een elektriciteitsverbruik vanaf 10 miljoen kWh of 170.000 m³ aardgas(equivalent). Naast de energiebesparende maatregelen (EML) dienen ook de CO2-reducerende maatregelen te worden gemeld. De maatregelen bij de onderzoeksplicht zijn alleen activiteit gebonden.

Voor grotere organisaties: EED-auditplicht

Een organisatie kan ook te maken krijgen met de EED-auditplicht, die in het kader staat van de Europese Energy Efficiency Directive (EED). Deze plicht geldt voor grote organisaties met minstens 250 fulltime werknemers (FTE) of een omzet van minstens 50 miljoen euro en een balanstotaal van minstens 43 miljoen euro. Midden- en kleinbedrijven (MKB) vallen hier dus niet onder. Grote organisaties die wel aan deze criteria voldoen dienen elke 4 jaar te onderzoeken welke kosteneffectieve energiebesparende maatregelen voor gebouwen, processen en zakelijk vervoer zij kunnen uitvoeren.

Online VNPF-DEB platform voor energiebesparing en verduurzaming

De VNPF heeft het initiatief genomen om in samenwerking met MKB-Nederland, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het online platform DEB voor energiebesparing en verduurzaming te lanceren. DEB is een onafhankelijk online platform dat ondernemers helpt bij energiebesparing en verduurzaming en wordt kosteloos aangeboden.

Weet wat kan en wat moet. Kijk voor meer informatie en hulp bij het voldoen aan de informatieplicht energiebesparing op https://deb.nl/partner/vnpf/