Bron

rendement.nl

Innovatie en MVO doorslaggevend voor reputatie van organisatie

17 april 2024

Innovatie en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) bepalen steeds meer de reputatie van een organisatie.

Dat blijkt niet alleen uit steeds meer (wettelijke) rapportageverplichting, maar ook uit jaarlijks wereldwijd onderzoek naar organisaties. Bedrijven doen er verstandig aan om te laten zien hoe duurzaam zij ondernemen en wat hun toekomstplannen op dit gebied zijn.

Een profilering als duurzaam, klimaatbewust of groen heeft immers effect op hoe werkenden, andere organisaties, overheden en stakeholders naar de organisatie kijken en kan gevolgen hebben voor de marktpositie van de organisatie. Wereldwijd onderzoek naar onder andere het ‘groene’ imago van ondernemingen wordt gedaan door RepTrak®.

Top 30 voor Nederland

Maar RepTrak® richt zich ook op afzonderlijke landen. Zo stellen ze jaarlijks een top 30 samen voor Nederland. Uit het reputatieonderzoek blijkt dat een organisatie die zich richt op innovatie en MVO hoog aangeschreven staat bij het Nederlands publiek als het om reputatie gaat. De top drie van organisaties in 2023 met de beste reputatie ziet er als volgt uit:

  1. ASML
  2. Philips
  3. FrieslandCampina

ASML en Philips blinken qua reputatie uit door een combinatie van factoren. Zo hebben succesvolle financiële prestaties een belangrijk aandeel, maar ook een CEO die in de branche aandringt op een circulaire economie is bepalend. Ook expressieve communicatie/bekendheid en innovatie/MVO scoren. FrieslandCampina is het hoogst scorende voedingsmiddelen bedrijf. ook daarvoor geldt dat het een bedrijf is met een grote naamsbekendheid. Ook zijn organisaties met een sterke reputatie meer crisisbestendig.

RepTrak® is een jaarlijks imago-onderzoek

Het Reputation Institute voert het onderzoek elk jaar uit en richt zich daarbij op de top 30 van Nederlandse bedrijven. Met behulp van zijn eigen RepTrak®-tool beoordeelt het onderzoeksbureau hoe de bedrijven gedurende het jaar presteren op emotioneel vlak (zoals aanzien en vertrouwen), ten opzichte van de rationele motor achter de stijging in reputatie (zoals Producten en Diensten, bestuur, Governance, MVO enz.) en hoe dit zich  vertaalt naar het gedrag van het publiek voor wat betreft bereidheid tot kopen, ervoor werken en andere zaken.

Duurzaamheid ook wettelijk verankerd

Nu de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van kracht is, wordt een duurzame bedrijfsvoering en profilering steeds belangrijker. Niet alleen voor bedrijven met een rapportageplicht (tools). De CSRD verplicht grote beursgenoteerde bedrijven om vanaf dit boekjaar een uitgebreid duurzaamheidsverslag op te stellen. Ook organisaties die (nog) geen rapportageplicht hebben, doen er goed aan om transparant te zijn over hoe ‘groen’ zij zijn. De CSRD-rapportageplicht gaat namelijk over de hele keten, van toeleveranciers tot afnemers, en zal de komende jaren voor steeds meer organisaties gaan gelden.

Bijlagen bij dit bericht