Instructie Kuchschermen op terrassen in de horeca

30 juni 2020

Per 1 juli is het toegestaan om op buitenterrassen zogenoemde kuchschermen te plaatsen. Voor personen die zich aan weerszijden van de schermen bevinden, geldt dan geen regel om 1,5 meter afstand te houden.

Klik hier voor de Instructie Kuchschermen.

In de Instructie Kuchschermen staan voorwaarden die zijn verbonden aan het gebruik van de schermen, zoals ook vermeld in de noodverordening van de veiligheidsregio's. Deze zijn opgesteld in het overleg met TNO en RIVM van 29 juni 2020.