Instructie verantwoord alcohol schenken (IVA) vrijwilligers

29 maart 2018

Welke regels gelden er voor alcoholschenkende vrijwilligers bij poppodia en -festivals? Wanneer is het verplicht om vrijwilligers een Instructie Verantwoord Alcohol (IVA) schenken te geven?

Als je als poppodium alcohol schenkt aan je bezoekers is het verplicht om barvrijwilligers een ‘Instructie Verantwoord Alcohol schenken’ (IVA) te geven. Dit is een van de onderdelen van de Drank- en Horecawet. Maar hoe kan het certificaat IVA worden behaald en wat staat er nog meer in de wet? Hoe vertaal je dat vervolgens naar een goede briefing rondom alcohol-verstrekking? Welke regels gelden er voor festivals?

Het antwoord op deze vragen is te vinden in de twee nieuwe infodocs die alle vrijwilligerscoördinatoren van VNPF-leden per mail hebben ontvangen. De een gaat over de Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) en de ander over de Drank- en Horecawet. Ook zijn de documenten voor VNPF-leden te vinden als je inlogt op Podio, het besloten platform voor VNPF-leden.

Vragen over vrijwilligersbeleid?
Sinds dit jaar werken Stichting KEES en de VNPF samen. Dit betekent onder andere dat VNPF-leden aan KEES vragen kunnen stellen over vrijwilligersbeleid en -coördinatie. Mail je vragen aan hanneke@keescultuurvrijwilligers.nl!