Instructiefilms omgevingswet

24 oktober 2023

Vanuit het progamma Aan De Slag met de Omgevingswet zijn vijf instructiefilmpjes ontwikkeld voor het bedrijfsleven.

De serie van 5 video’s leidt langs de vijf (basis)functionaliteiten van het nieuwe Omgevingsloket zoals dat op 1 januari 2024 in gebruik wordt genomen. In relatief korte tijd kunnen ondernemers kennisnemen van de schermen en werking (op hoofdlijnen) van het loket.

De uitlegfilms behandelen de volgende onderwerpen (klik op de links om de video te bekijken):

  • Vergunningcheck: De Vergunningcheck helpt via vragenbomen te bepalen welke plichten gelden voor een initiatief.
  • Aanvragen: Deze dient voor het indienen van vergunningaanvragen, meldingen en informatie plichten.
  • Regels op de kaart: De gebruiker kan hier de omgevingsdocumenten oproepen die op een bepaalde locatie gelden.
  • Mijn omgevingsloket: Hierin worden alle onderhanden en ingediende aanvragen en meldingen voor de initiatiefnemer bewaard.
  • Maatregelen op maat: In de functie Maatregelen op maat wordt uitgelegd waarin een bedrijf de te nemen maatregelen om aan de wettelijke vereisten te voldoen kan oproepen en downloaden.