Internet consultatie terugbetalen belastingschulden

21 april 2022

Het kabinet wil weten welke knelpunten ondernemers ervaren met het terugbetalen van belastingschulden. Daarvoor is een internetconsultatie gestart. 

Samen met het bedrijfsleven wil de regering tot oplossingen voor problemen komen rond het aflossen van uitgestelde belastingschulden. 

De vragen gaan onder meer in op het beleid van de Belastingdienst betreffende corona-belastingschulden, welke oplossingsrichtingen er zijn, of signalen bekend zijn dat in de kern gezonde bedrijven in betalingsproblemen komen, of de weg kan worden gevonden naar de juiste instanties en welke mogelijke problemen men ziet bij ondernemers om te stoppen met het bedrijf.