Internetconsultatie Tijdelijke wet testbewijzen COVID-19

10 maart 2021

Het wetsvoorstel expliciteert de grondslag om bij ministeriële regeling testbewijzen te kunnen verplichten voor toegang tot o.a. culturele instellingen en evenementen.

  • Zie hier het wetsvoorstel.
  • Zie hier de memorie van toelichting.
  • Zie hier het integraal afwegingskader 

Geef hier je reactie op deze consultatie.

Publicatie reacties
Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt
Testbewijzen kunnen worden verplicht voor de toegang tot nader te bepalen sport- en jeugdactiviteiten, culturele instellingen, evenementen, restaurants, overige horeca, middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs. Beheerders en gebruikers van deze voorzieningen kunnen te maken krijgen met testbewijzen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen
Het testbewijs zal worden ingezet om maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus te versoepelen. Bepaalde voorzieningen kunnen open met minder beperkende maatregelen dan dat het geval zou zijn zonder testbewijzen. Op welk moment en exact voor welke voorzieningen testbewijzen zullen worden voorgeschreven, is bij het maken van het wetsvoorstel nog niet te zeggen. Dit zal afhangen van de actuele omstandigheden na inwerkingtreding van de wet, in het bijzonder de epidemiologische situatie.

De beheerders van voorzieningen waarvoor een testbewijs gevraagd moet worden, dienen te controleren of de bezoeker een geldig testbewijs heeft en moeten daarvoor de CoronaCheck Scanner gebruiken. Gebruikers van de voorzieningen dienen zich daarvoor te laten testen en – samen met een legitimatiebewijs – het testbewijs tonen bij de betreffende voorziening. Daarvoor kunnen zij de CoronaCheck gebruiken of een niet-digitaal testbewijs.

Waarop kan je reageren? 
Er kan worden gereageerd op alle aspecten van het wetsvoorstel en de toelichting.