Bron

Into The Great Wide Open

Into The Great Wide Open / De Unie: een oproep tot solidariteit

10 februari 2024

Into The Great Wide Open / De Unie: een oproep tot solidariteit

Onder andere binnen het team van VNPF-lid 'Into The Great Wide Open' bestaan serieuze zorgen over de toestand in de wereld. Naast zorgen, maken ze er ook werk van.

Niet dat de teamleden van het cultuurfestival weten hoe alles moet. Wat ze wél beseffen is dat ze hun best moeten doen voor een vrije en eerlijke samenleving. Uitgangspunt van De Unie is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, zoals aangenomen door de Verenigde Naties in 1948. De VNPF vindt dat ook en ondersteunt dit initiatief.

De Verklaring  werd gedeeld bij de start van de voorverkoop op 10 februari 2024 als ware een zijdelingse toevoeging op de reguliere ‘algemene voorwaarden’, waarmee alle bezoekers van het festival actief worden aangemoedigd om de verklaring te onderschrijven. Daarmee begint De Unie klein, maar in de hoop en verwachting dat behalve de bezoekers van Into The Great Wide Open ook die van andere festivals, zalen en instellingen de Verklaring actief steunen. Allicht ontstaat zo een beweging met aanhangers die in woord en gebaar streven naar een solidaire, rechtvaardige wereld. De VNPF onderschrijft dit.

Naast het reguliere programma zal Into The Great Wide Open  ook in hun programmering aandacht besteden aan De Unie. In de aanloop daarnaartoe beginnen ze met een maandelijkse serie onder de titel De Unie. Hierin hebben ze denkers en kunstenaars gevraagd om hun licht te laten schijnen op de huidige situatie.

Lees hier bijvoorbeeld de column van Ilja Leonard Pfeijffer.