Bron

McKinsey & Company

Intussen in het VK: het beoordelen van de directe impact van de kunstsector in het Verenigd Koninkrijk

12 februari 2024

De betrokkenheid bij kunst heeft een bredere impact die op drie manieren kan worden gemeten: de impact op de Britse economie, de impact op individuen en de impact op gemeenschappen.

Mensen in het Verenigd Koninkrijk hebben op grote schaal contact met kunst. Uit een onderzoek uit 2023 van DCMS bleek dat maar liefst 91 procent van de volwassenen in het VK dit minstens één keer had gedaan, op de een of andere manier, in de afgelopen 12 maanden. Zo had 74 procent bijvoorbeeld een kunstevenement bijgewoond, zoals een tentoonstelling of een theatervoorstelling.

Dergelijke cijfers getuigen van de intrinsieke waarde van de kunsten. Mensen gaan ermee om vanwege hun vermogen om te vermaken, de zintuigen te stimuleren en een breed scala aan emotionele reacties op te roepen, van genot en ontzag tot woede en angst. Dit is de basisgedachte van kunst en het primaire voordeel van betrokkenheid.

Onlangs voerde de London School of Economics (LSE) een enquête uit waarin deelnemers werd gevraagd om 42 verschillende activiteiten te rangschikken op basis van de relatieve waargenomen waarde die ze toevoegden aan het leven van de deelnemers. De LSE vergeleek deze waarde met de mate van geluk die deze activiteiten met zich meebrengen. Ziek in bed liggen, in de rij staan en pendelen behoorden tot de activiteiten met een hoge negatieve waarde. Het bijwonen van het theater, zingen en het bezoeken van musea behoorden tot de meest positief gewaardeerde activiteiten – op sport en intimiteit na.

De geluksfactor van de LSE is een manier om de intrinsieke esthetische waarde van betrokkenheid bij de kunsten te meten. Maar betrokkenheid bij de kunsten heeft een bredere impact, die op drie manieren kan worden gemeten:

de impact van de kunsten op de Britse economie – de waarde van de goederen en diensten die de kunstsector produceert en het aantal bedrijven en banen dat het ondersteunt de impact van de kunsten op het leven van individuen door hen te helpen nieuwe vaardigheden te ontwikkelen of hun welzijn en gezondheid te verbeteren
de impact van de kunsten op gemeenschappen: het stimuleren van sociaal gedrag, bijdragen aan de aantrekkelijkheid van lokale gemeenschappen en het stimuleren van discussie