Bron

BNR

Investering in loonkostensubsidie levert mogelijk 40.000 werknemers op

22 februari 2024

Het loont om te investeren in mensen met een arbeidsbeperking.

Dat blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Berenschot, in opdracht van arbeidsorganisaties Cedris en Divosa. Een investering van 250 miljoen euro in onder andere loonkostensubsidie, kan 40.000 mensen met een arbeidsbeperking aan een baan helpen. Antoine Reijnders, secretaris arbeidsmarkt van MKB Nederland, stelt dat deze niet aangeboorde bron van werknemers een mooie kans is. ‘We zien dat het op alle niveaus beter is wanneer mensen werken dan wanneer zij niet aan het werk zijn.’

Het is vrijwel altijd lonend om mensen met een loonkostensubsidie aan de slag te helpen, blijkt uit een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) naar de inzet van loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet. Als er 250 miljoen euro extra wordt geïnvesteerd in de loonkostensubsidie, kan een groep van 40.000 mensen met een arbeidsbeperking mogelijk aan de slag.

Tussen wal en schip

Het overgrote deel van de arbeidsmarkt heeft een participatiegraad van zo goed als 100 procent, maar er zijn nog steeds mensen die wat extra’s nodig hebben om de stap richting een baan te kunnen zetten. Dit onderzoek laat zien dat er best een grote groep mensen is die nu beleidsmatig tussen wal en schip valt. Het onderzoek laat zien dat dit een zeer diverse groep mensen betreft.

Jobcoaching kan beide kanten op

Als er de juiste instrumenten tegenover gezet worden, kunnen deze werknemers werken op zowel een beschutte werkplek als bij reguliere werkgevers. Volgens Reijnders moet daar natuurlijk wel financieel iets tegenover staan. De investering in de instrumenten bestaat voor een deel bestaat uit loonkostensubsidie, maar kan bijvoorbeeld ook uit jobcoaching bestaan. Jobcoaching om werknemers te begeleiden de stap naar werk te nemen, maar ook om werkgevers te begeleiden om de stap naar werk makkelijker te maken.