Inzet kabinet voor cyberveiligheid mkb

18 juli 2022

Op 6 juli heeft het kabinet de Kamer geïnformeerd over de verschillende maatregelen die zijn en worden genomen om de digitale weerbaarheid in het mkb te verbeteren.

  • Ontdek hier de Kamerbrief.

Cybersecurity-incidenten komen in het mkb veel voor. Basale veiligheidsmaatregelen worden door veel bedrijven niet genomen, terwijl hierdoor de kans om slachtoffer te worden duidelijk wordt verkleind. Uit gesprekken met ondernemers uit het mkb blijkt dat ze het lastig vinden om structureel aandacht te geven aan het vergroten van cyberweerbaarheid. Ook onderschatten veel mkb’ers de ernst en risico’s van cybercriminaliteit.

Om meer bewustwording én gedragsverandering te bereiken intensiveert het Digital Trust Center zijn voorlichtingsactiviteiten. Ook zal het DTC de instrumenten die de ondernemer helpen passende maatregelen te nemen voor cyberveiligheid, uitbreiden. In de brief komt ook het project Samen Digitaal Veilig van VNO-NCW en MKB-Nederland aan de orde dat zich richt op het weerbaar maken van bedrijven.