Is een blockchain verenigbaar met de AVG?

5 april 2018

Het is een van de meest gehypete technologieën van de afgelopen tijd: blockchain. Een aantal aspecten van de blockchain lijkt niet samen met de AVG door één deur te kunnen.

In mei treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Wanneer in een blockchain persoonsgegevens worden verwerkt, dient de blockchain dan ook te voldoen aan de eisen die de AVG aan deze gegevensverwerking stelt? Een aantal aspecten van de blockchain lijken niet samen met de AVG door één deur te kunnen.

Lees hier verder voor het hele artikel.