Is jullie organisatie al ingeschreven in het UBO-registe

12 januari 2022

Organisaties zijn verplicht UBO’s voor 27 maart 2022 in te schrijven in het UBO-register bij de Kamer van Koophandel.

Dit roept in de praktijk veel vragen en weerstand op. Wat is een UBO? Waarom moet een UBO worden ingeschreven? En wat wordt er met de gegevens gedaan?

Wat is een UBO?
UBO is de Engelse afkorting voor ‘Ultimate Beneficial Owner’. Hiermee bedoelen we de ‘uiteindelijk belanghebbende’ van een organisatie. Dat kan iemand zijn met zeggenschap binnen de organisatie of de uiteindelijke eigenaar. Bij een stichting kunnen dat mensen zijn die meer dan 25% stemrecht hebben bij een statutenwijziging. Een organisatie kan meerdere UBO’s hebben. De Kamer van Koophandel biedt hulp om de UBO(‘s) van jouw organisatie te bepalen.

Waarom een UBO-register?
Het UBO-register heeft als eerste doel transparanter te maken wie de UBO’s van organisaties zijn. Een tweede doel is het voorkomen van financieel-economische criminaliteit. Denk hierbij aan witwaspraktijken of de financiering van terrorisme. Het UBO-register heeft een preventieve werking doordat informatie over de UBO, zoals de aard en omvang van het door de UBO gehouden economisch belang, moet worden aangeleverd en (deels) openbaar wordt gemaakt.

De verplichting om een UBO in te schrijven geldt niet voor alle organisaties. Een eenmanszaak of vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijft hoeven bijvoorbeeld geen UBO in te schrijven.

Wat wordt er met de gegevens gedaan?
Sommige persoonsgegevens van de UBO’s zijn openbaar. Iedereen kan tegen betaling een uittreksel opvragen bij Kamer van Koophandel waarop deze persoonsgegevens en het belang dat de UBO heeft staan vermeld. In zeer bijzondere gevallen, kun je de Kamer van Koophandel verzoeken om openbare gegevens af te laten schermen. Bevoegde autoriteiten, zoals het OM, de Belastingdienst en de Financiële inlichtingen eenheid, kunnen alle gegevens inzien.

De openbaarheid van gegevens brengt in de praktijk weerstand met zich mee. Zo is de stichting Privacy First een procedure gestart tegen de Staat over de toelaatbaarheid van het UBO-register. De stichting heeft deze zaak verloren, maar is in hoger beroep gegaan. De behandeling van het hoger beroep volgt waarschijnlijk in september.