Jaarverslag 2018 van het Fonds Podiumkunsten

19 maart 2019

Het afgelopen jaar stond voor het Fonds Podiumkunsten in het teken van de voorbereidingen op de volgende cultuurnotaperiode 2021–2024. Zo organiseerden ze een open dialoog tussen aanvragers, bestuurders en beleidsmakers in Eindhoven, Almere, Den Haag en Arnhem. Ze gingen opnieuw met het Fonds ‘on tour’. Deze keer waren ze vooral benieuwd naar hoe er in de podiumkunsten wordt omgegaan met de vele en snelle veranderingen in de samenleving. De dialoog leverde voor veel deelnemers nieuwe denkrichtingen en inzichten op. Hoe de uitkomsten ervan terugkomen in hun beleid, krijgt de komende maanden vorm.

Daarnaast heeft het Fonds Podiumkunsten het afgelopen jaar een aantal zaken onder de loep genomen. Een onderzoek in opdracht van de oud-minister Bussemaker van OCW over allianties en nieuwe vormen van samenwerkingen tussen podia en producenten. De meerjarige regeling is onderzocht en eind 2018 werd de laatste hand gelegd aan het onderzoek naar de nieuwe makers regeling. Ook was het Fonds betrokken bij de Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve sector. 

Bekijk hier het volledige verslag.