Jaarverslag 2020 Platform ACCT

9 augustus 2021

Platform ACCT startte in het bewiogen COVID-19 jaar 2020? Lees het terug in het jaarverslag.

  • Lees hier het jaarverslag PACCT 2020

Platform ACCT is opgericht om de sociale dialoog, het gesprek tussen sociale partners over de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector, vorm te geven. Doel is het blijvend versterken van de arbeidsmarkt van deze sector en het verbeteren van de positie van werkenden die daarin actief zijn. 

Omdat het platform daartoe wil bijdragen aan het verbeteren van het verdienvermogen in de sector, aan permanente professionele ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid en ook aan concrete 
afspraken over de voorwaarden, is er méér dan voldoende werk aan de winkel. Ook zonder de crisis die het inkomen van velen in de sector vanaf 2020 ernstig bedreigde.