Jaarverslag 2021 Fonds Podiumkunsten

21 maart 2022

In het jaarverslag 2021 reflecteert het Fonds Podiumkunsten op de wijze waarop het in opdracht van het ministerie van OCW zijn taken heeft uitgevoerd. 

Lees hier het jaarverslag.

Veerkracht en innovatie
Ondanks het vaccinatieprogramma, QR-codes en testen voor toegang werd 2021 het tweede jaar waarin beperkt ruimte was voor live-ontmoeting in de podiumkunsten. Gelukkig was er ook een andere kant. In het eerste jaar van de nieuwe cultuurnotaperiode 2021-2024 toonde de gehele podiumkunstensector ook veerkracht en innovatie. De makers, de artiesten, de velen op de vloer en achter de schermen van podia en festivals gingen door. In zalen, op locaties, via livestreams. Met aangepaste projecten, verrassend werk en nieuwe samenwerkingen. Soms aangenaam vertrouwd, soms de tijd ver vooruit.

Coronasteun
Dankzij specifieke en generieke maatregelen en steunpakketten die vanuit het kabinet ook in 2021 ruimhartig werden verleend, kon het Fonds Podiumkunsten (FPk) met tijdelijke regelingen bijdragen aan spontane initiatieven en alternatieve projecten. Binnen de grenzen van het mogelijke werd getracht om lucht te geven. Het FPk verdeelde in 2021 ruim 58 miljoen euro aan coronasteun. Uitgangspunt daarbij was het bijdragen aan een vitaal netwerk van organisaties, producenten, werkenden in loondienst en zzp’ers. Vanwege de hevigheid van de pandemie en de directe impact van de beperkende maatregelen op de podiumkunstensector werd de noodsteun van en met het ministerie van OCW zo snel en passend mogelijk verleend, zonder doelmatigheid en rechtmatigheid uit het oog te verliezen.

Regelingen en programma’s
Vertrouwde regelingen en programma’s voor productie, promotie en programmering bewezen ook in 2021 hun waarde. Regelingen voor het creëren van nieuw werk zoals teksten en composities werden door velen gevonden. De door het Fonds ondersteunde projecten bewogen zich door genres en generaties en vonden publiek in het hele land en daarbuiten. Want één ding is duidelijk: theaters, festivalpodia en concertzalen bleven nodig als plaats voor rituelen, verbeelding en verhalen voor en van de hele samenleving.

Financieel
Dit uitzonderlijke jaar levert in de jaarrekening van het Fonds een atypisch beeld op. De boekhoudkundige ‘winst' over 2021 van 19 miljoen euro vraagt nadere toelichting. Ruim 23 miljoen euro, over vanuit specifieke covidregelingen waar sprake was van ondervraging, werd voor terugbetaling aan het ministerie gereserveerd. Deze gelden zijn in de jaarrekening als baten verantwoord, zonder dat daar lasten tegenover staan. Medio maart 2022 werd evenwel door het kabinet besloten dat het onbestede bedrag alsnog door het FPk ingezet mag gaan worden voor dekking van covidregelingen in 2022. Ook het hoge banksaldo per 31 december 2021 is verklaarbaar uit extra bijdragen in verband met covidsteunmaatregelen. Het bedrag bestaat uit voornoemde in 2021 niet bestede gelden en bevoorschotting van in 2022 nog uit te voeren covidregelingen en zal de komende periode bij de sector terechtkomen.