Bron

Fonds Podiumkunsten

Jaarverslag 2023 Fonds Podiumkunsten

14 maart 2024

Jaarverslag 2023 Fonds Podiumkunsten

In het jaarverslag 2023 reflecteert het Fonds Podiumkunsten op de wijze waarop het in opdracht van het ministerie van OCW zijn taken heeft uitgevoerd.

De visitatiecommissie die het functioneren van de zes rijkscultuurfondsen in 2023 onderzocht, was positief. Het Fonds Podiumkunsten werd geroemd om zijn fijnmazige netwerken, specialistische kennis en internationale positie.

Het beleidsplan voor 2025-2028, genaamd ‘Ruimte voor beweging’, werd recent gepresenteerd na uitgebreide voorbereidingen en consultaties met makers, stakeholders en vertegenwoordigers van gemeenten en provincies.

In reactie op de coronacrisis heeft het Fonds Podiumkunsten nieuwe regelingen geïmplementeerd om de sector te ondersteunen, zoals de tournee- en promotieregeling voor jonge makers en de investeringsregeling vrije producties. Er werd ook een regeling voor muziekhubs opgezet om talentontwikkeling in pop, hiphop en dancemuziek te stimuleren. Daarnaast werden subsidieplafonds verhoogd om tegemoet te komen aan de grote hoeveelheid hoogwaardige aanvragen.

De sector toont veerkracht na de coronacrisis, met meer aandacht voor eerlijke behandeling en betaling, groeiende meerstemmigheid op de podia en een brede ambitie om divers publiek te bereiken. Het Fonds Podiumkunsten is trots om bij te dragen aan een levendige en diverse sector en presenteert in het jaarverslag de stappen die zijn genomen om dit te realiseren, inclusief interne verbeteringen en erkenning van podiumkunstenaars met prijzen.