Jan Jaap Knol nieuwe directeur Boekmanstichting

13 december 2018

Jan Jaap Knol wordt de nieuwe directeur van de Boekmanstichting. Knol start per 1 maart 2019. Jan Jaap Knol is nu nog directeur-bestuurder van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Daarvoor was hij onder meer hoofd van de afdeling Cultuurbereik van het ministerie van OCW en vervulde hij beleidsfuncties binnen de directies Kunsten en Internationaal Beleid van het ministerie. Hij studeerde Nederlandse Taal en Letterkunde aan de Rijksuni

Jan Jaap Knol over de Boekmanstichting
“De Boekmanstichting verbindt de werelden van kunst, politiek en wetenschap. Met initiatieven als de nationale en regionale Cultuurindex, maar ook met haar unieke bibliotheek, het bekende tijdschrift Boekman en het Europese compendium voor cultuurbeleid zorgt de Boekmanstichting voor een sterke kennisbasis voor het cultuurbeleid en een levendig gesprek daarover. Ik zie volop kansen om het mooie werk van de Boekmanstichting optimaal zichtbaar te maken. Ook versterk ik graag de samenwerking met partners uit de wereld van cultuur en wetenschap. Met de Boekmanstichting verwelkom ik graag veel mensen in een open huis voor onderzoek en kunst, reflectie en debat.”

Coen Teulings over Jan Jaap Knol
“Wij zijn als Raad van Toezicht erg blij met de komst van Jan Jaap als de nieuwe directeur van de Boekmanstichting. Hij heeft een grote staat van dienst in de cultuursector en hij kent het cultuurbeleid letterlijk van binnen en van buiten. Jan Jaap is daarmee bij uitstek de man om het vlaggenschip van de Boekmanstichting, de Cultuurindex, verder te ontwikkelen en daarmee de Boekmanstichting een grote stap verder te brengen”. Coen Teulings, voorzitter Raad van Toezicht.

versiteit Groningen.