Bron

Raad voor Cultuur

JongeMakersPlatform: Verduurzaming vraagt om samenwerking

11 mei 2023

De leden van het JongeMakersPlatform van de Raad voor Cultuur voelen een verantwoordelijkheid om zelf bij te dragen aan verduurzaming.

De leden wijzen er ook op dat verduurzaming iets is wat structureel moet worden opgepakt. Dat bleek tijdens een gesprek met de raad over dit onderwerp. De makers vertelden over hoe zij er in hun maakpraktijk en leven rekening mee proberen te houden, maar dat duurzame keuzes vaak ook duur zijn en dat zij toch al moeite hebben om rond te komen. De raad werkt momenteel aan een advies over verduurzaming van de culturele en creatieve sector en de media.

Voorzitter Kristel Baele en raadslid Deirdre Carasso vroegen het JongeMakersPlatform om mee te denken op dit thema en met ideeën te komen. De raad wil met name weten hoe zij als nieuwe generatie jonge makers aankijken tegen verduurzaming en de dilemma’s die daarbij komen kijken.

Kristel Baele over het gesprek: “Dit onderwerp leeft bij de huidige generatie van jonge makers. Tegelijkertijd levert het in hun dagelijkse praktijk dilemma’s op. De ideeën en voorbeelden uit het gesprek scherpen onze analyse.”

De jonge makers discussieerden ook over de noodzaak van samenwerking om tot verduurzaming te komen. Bewustzijn van de noodzaak tot verduurzaming is er vaak wel. Nu gaat het om gedragsverandering en die moet in gezamenlijkheid gebeuren, was een van de conclusies.

De raad neemt de ideeën en input van het JongeMakersPlatform mee in het advies over verduurzaming van de culturele en creatieve sector. Dat advies wordt verwacht in juni van dit jaar.