Bron

Div

Jongeren lopen meer risico’s door o.a. nachtwerk

19 december 2023

Jongeren lopen meer risico’s door o.a. nachtwerk

Uit een grootschalig onderzoek onder werknemers die wisselende diensten draaien, blijkt dat de effecten op de gezondheid het grootst zijn bij theoretisch opgeleide jongeren tot dertig jaar.

Zij lopen meer risico een slaapstoornis te ontwikkelen. Het effect is het grootst bij nachtarbeid. Uit een enquête van GGZ Drenthe en de universiteit Groningen onder meer dan 37.000 werkende volwassenen, opgeroepen via een advertentie in een Belgische krant, blijkt dat de helft van de werknemers die nachtdiensten draaien last heeft van een vorm van slaapstoornis.

Ruim een kwart van de respondenten heeft twee of meer slaapstoornissen. Dat houdt in dat de werknemer ten minste drie maanden achtereen hinder ondervindt bij het slapen. Het effect van het draaien van onregelmatige diensten is het sterkst bij werknemers onder de dertig jaar die theoretisch opgeleid zijn. Ook heeft werken in de nacht meer effect op de gezondheid van werknemers dan werken in een ochtend- en avonddienst.

Voorkomen van nachtarbeid

Hoewel er steeds meer bekend wordt over de risico’s van nachtarbeid voor de gezondheid, hebben nog niet alle werkgevers dit in de RI&E opgenomen en hier maatregelen voor getroffen. De beste maatregel is het voorkomen van alle nachtarbeid. Dat is bijvoorbeeld de zorg helaas niet mogelijk. De manier van roosteren maakt uit voor het effect en kan de risico’s wel beperken. Voorwaarts roosteren levert de minste kans op klachten op. Diensten lopen dan met de klok mee. De onderzoekers geven aan dat de risico’s nooit helemaal weg te nemen zijn, doordat werknemers die in ploegendiensten werken altijd een ander slaap- en waakritme hebben dan bij werken in dagdiensten.

Ontdek hier meer (in het Engels) over dit onderzoek.