Kabinet geeft extra steun aan de culturele sector

15 december 2021

Het gaat om in totaal € 84,5 miljoen, waarvan € 59,5 miljoen voor compensatie van de beperkende maatregelen en € 25 miljoen voor de leenfaciliteit Cultuur+Ondernemen.

De culturele en creatieve sector wordt wederom hard geraakt. De periode rond de jaarwisseling is voor veel instellingen, makers en het publiek een hoogtepunt in het culturele seizoen. Met dit steunpakket wordt het accent verder verlegd naar ondersteuning van makers en zelfstandigen in de sector.

Het kabinet continueert de ondersteuning voor de BIS- en Erfgoedwetinstellingen en de meerjarig gefinancierde instellingen bij de Rijkscultuurfondsen, zodat werknemers en zzp’ers kunnen worden doorbetaald. Er is extra geld beschikbaar voor regelingen voor makers bij de Rijkscultuurfondsen, het Steunfonds Rechtensector en het Abraham Tuschinski Fonds. Hier kunnen makers en zelfstandigen direct terecht voor steun. Ook gaan er middelen naar de Koninklijke Bibliotheek om via het inkopen van rechten van e-books extra ondersteuning aan auteurs te verlenen.

Via de zogenaamde vernieuwde suppletieregeling zal bij het Fonds Podiumkunsten tot 85% van de kaarten van voorstellingen worden opgekocht, ook van geannuleerde voorstellingen. Ook deze regeling is specifiek ingericht op de doorbetaling van zzp’ers.

Minister Van Engelshoven: “Ik sprak afgelopen tijd met veel mensen die werken in de culturele en creatieve sector. Er is grote behoefte aan perspectief om hun mensen overeind te houden, zodat creatieve processen door kunnen gaan. Veel instellingen, zowel gesubsidieerde instellingen als vrije producenten, betalen ook hun zzp’ers door vanuit de steunmaatregelen. Maar helaas bereikt de steun hen niet allemaal. De verlenging van dit steunpakket biedt hopelijk nog meer ademruimte, zodat meer zzp’ers worden bereikt.”

Bij Cultuur+Ondernemen kunnen leningen tegen gunstige voorwaarden worden afgesloten voor de herstart van producties en langlopende leningen voor het aanvullen van reserves. Het kabinet verlengt de leenfaciliteit tot en met het tweede kwartaal van 2022 met aanvullend € 25 miljoen.

De Opengestelde monumentenlening bij het Nationaal Restauratiefonds wordt verlengd met behoud van het bestaande budget tot en met het tweede kwartaal van 2022.

Daarnaast is de verwachting dat ook in deze periode de culturele sector ruim gebruik zal maken van de TVL, de NOW en de reguliere bijstand voor zelfstandigen, de Bbz.

Bestuurlijke afspraken over steun aan zzp’ers
Om de steun aan zzp’ers beter te garanderen, zal de minister bestuurlijke afspraken maken met medeoverheden, de Taskforce Culturele en Creatieve Sector en relevante brancheverenigingen over het doorbetalen van verplichtingen bij geannuleerde of door de maatregelen beperkte voorstellingen. Deze afspraken zijn erop gericht te verzekeren dat makers, technici en andere zzp’ers in de keten een redelijke betaling ontvangen.

De specifieke uitwerking van dit steunpakket en de bestuurlijke afspraken volgt begin 2022.