Kabinet investeert in ontwikkeling immersive experiences

6 juli 2023

De aanvraag van het CIIIC-consortium bij het Nationaal Groeifonds is goedgekeurd.

Het doel van CIIIC is om een impuls te geven aan de ontwikkeling van immersive experiences. Bij immersive experiences kun je bijvoorbeeld denken aan leren opereren door middel van virtual reality, een beschermd natuurgebied bezoeken met 360 graden beeld of een auditieve begeleiding door een museum. Wereldwijd worden dit soort oplossingen gezien als de drijvende kracht voor de derde grote digitale transitie. Ze zullen veel invloed gaan hebben op ons dagelijks leven.

CIIIC staat voor Creative Industries Immersive Impact Coalition. Het kabinet neemt het advies over van de onafhankelijke adviescommissie en investeert in het programma. De aanvraag is ingediend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het topteam Creatieve Industrie, TKI CLICKNL en de ministeries van OCW en EZK namen het initiatief voor de aanvraag.

CIIIC stoomt Nederland klaar voor deze volgende digitale transitie. Dit wordt gedaan door de capaciteit te vergroten van geschoolde professionals, faciliteiten en labs, kennis en methoden en validatie te vergroten. Het beoogde programma bestaat vooral uit open calls (subsidieregelingen) voor breed toegankelijke projecten. “Dit is een belangrijke stap voor het realiseren van een rijk ecosysteem in Nederland, van ontwerpers, ontwikkelaars, tools, studio’s en methodes. Hiermee versterken wij als creatieve sector onze positie internationaal in de vooravond van de volgende grote digitale golf en wel op basis van beleid passend bij onze ethische normen en waarden.” aldus Zakia Guernina, voorzitter van de stuurgroep van het CIIIC-consortium. 

En nu?

Het ministerie van OCW en CLICKNL werken samen met de coalitie van 120 partijen toe naar een start van het programma begin 2024. In de aanloop daarnaartoe houden OCW en CLICKNL je op de hoogte van de ontwikkelingen via de website en nieuwsbrief van CIIIC. De website vind je op www.ciiic.nl, aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier.