‘Kabinet maakt 15 miljoen euro extra vrij voor theater en muziek’

14 september 2020

Het Fonds Podiumkunsten krijgt een extra financiële impuls van vijftien miljoen euro van het kabinet. Daarnaast komt er twee miljoen euro extra om te investeren in cultuur in de regio.

Dit meldt NRC, dat in het bezit is van de uitgelekte Miljoenennota. Met de vijftien miljoen euro extra kunnen de theatergezelschappen en muziekensembles die positief zijn beoordeeld voor subsidie, maar waarvoor niet genoeg geld beschikbaar was, toch een bijdrage krijgen.

Begin augustus maakte het Fonds Podiumkunsten de verdeling van de vierjarige subsidies bekend. Ondanks de positieve beoordeling kregen sommige instellingen geen subsidie toegekend, omdat er een gebrek aan gelden was. In totaal kregen 78 makers en producerende instellingen bijdragen toegekend in de periode 2021-2024. 71 instellingen grepen naast de subsidiegelden. Om iedereen tegemoet te komen, had het Fonds Podiumkunsten 15,8 miljoen euro extra nodig. Het kabinet lijkt dat gat nu grotendeels te overbruggen.

Het is nog niet bekend hoe het extra geld verdeeld zal worden. Normaliter hanteert het fonds een rangorde. Omdat het nieuwe budget nog niet volledig dekkend is, bestaat de mogelijkheid dat instellingen alsnog naast subsidie grijpen.

Cultuur in de regio
Naast de 15 miljoen euro, trekt het kabinet nog eens twee miljoen euro uit om te investeren in cultuur in de regio. Hierbij wordt vooral gericht op instellingen in provincies als Friesland, Drenthe, Flevoland, Zeeland en Limburg.