Kabinet onder voorwaarden akkoord met Pilot Events

10 december 2020

Het kabinet gaat onder voorwaarden akkoord met de doorontwikkeling en organisatie van pilot events van Fieldlab Evenementen, onder de noemer Back to Live.

Belangrijke voorwaarde is dat het aantal besmettingen in Nederland verder afneemt en dat het risiconiveau daalt naar waakzaam dan wel zorgelijk. 

Fieldlab Evenementen is een gezamenlijk initiatief vanuit de evenementensector, verenigd in het EventPlatform, de Alliantie van Evenementenbouwers en de Overheid. Het heeft als hoofddoel de evenementenbranche terug naar het oude normaal te brengen. Het is mede opgezet met wetenschappers en kennisinstellingen, de Topsectoren Creatieve Industrie en Life, Sciences & Health en CLICKNL. Het programma wordt ondersteund door de ministeries van VWS, OCW, EZK en JenV. De door Fieldlab Evenementen ontwikkelde events zijn gericht op het vergaren van kennis en data rondom evenementen in tijden van Corona. Aan de hand van de onderzoeksresultaten wordt toegewerkt naar veilige en verantwoorde evenementen met een verhoogde bezoekerscapaciteit, zoals voorheen.

Marcel Elbertse, voorzitter van de Stuurgroep Fieldlab Evenementen, kan begrip opbrengen voor het standpunt van het kabinet: “Natuurlijk hadden wij het liefst morgen gestart met deze pilot events, maar we zien ook wat er aan de hand is. Wij hebben echter plannen waarbij we louter werken met negatief geteste personen, waarvan we ook vragen of zij na het event tenminste twee weken geen contact te hebben met kwetsbare groepen. Gelukkig heeft het kabinet waardering voor die opzet en aanpak en hebben ze aangegeven dat er groen licht komt, zodra de situatie verbeterd is.”