Kabinet presenteert nieuwe routekaart coronamaatregelen

2 februari 2021

Het kabinet heeft op 2 februari een nieuwe routekaart gepresenteerd waarmee Nederland uit de coronacrisis moet komen. Het belangrijkste verschil met de oude routekaart is dat er meer landelijke regie komt: wekelijks bepaalt het kabinet hoe hoog het risiconiveau in een veiligheidsregio moet zijn en welk bijpassend pakket aan maatregelen gaat gelden.

  • Download hier de publieksversie van de routekaart coronamaatregelen.
  • Download hier de bestuurdersversie van de routekaart coronamaatregelen.

Deze routekaart laat zien welke maatregelen nodig zijn als er meer of minder besmettingen zijn. De routekaart heeft een update gehad. In de nieuwe routekaart gaat versoepelen van maatregelen altijd in kleine stapjes. Terwijl het invoeren van nieuwe maatregelen juist snel gaat.

Er is een routekaart voor bestuurders en er is een routekaart voor het publiek. De publieksversie toont de maatregelen voor alle inwoners van Nederland. De bestuurdersversie is uitgebreider en is bedoeld voor burgemeesters, voorzitters van veiligheidsregio’s en andere bestuurders.

Update routekaart
De volgende punten zijn veranderd in de nieuwe routekaart:

  • Met de nieuwe routekaart kan de overheid verzwaren én versoepelen.
  • Er staan meer maatregelen in de routekaart.
  • Er staan meer maatregelen in de lagere risiconiveaus, zodat een versoepeling niet voor meer besmettingen zorgt.
  • De maatregelen gelden op landelijk niveau en niet op regionaal niveau.
     

Risiconiveau bepaalt de maatregelen
De routekaart bevat 4 risiconiveaus. Op dit moment is Nederland ingeschaald op risiconiveau 4 (zeer ernstig). Dat is het zwaarste niveau. Per risiconiveau toont de routekaart de maatregelen die bijvoorbeeld gelden voor thuisbezoek, werk, huwelijken, begrafenissen en crematies. Maar ook voor bijvoorbeeld horeca, onderwijs, kinderopvang en contactberoepen. De basismaatregelen tegen het coronavirus gelden altijd voor iedereen. Meer informatie over de verschillende niveaus is te vinden op het Dashboard coronavirus.

Routekaart aanpassen aan ontwikkelingen
De inhoud van de routekaart zal regelmatig worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. Zoals een nieuwe variant van het virus of het effect van maatregelen. Ook de vaccinatiegraad en het testen op corona kunnen daar invloed op hebben.