Kabinetsreactie evaluaties giftenaftrek en ANBI/SBBI-regeling

3 mei 2018

Staatssecretaris Snel heeft de kabinetsreactie op de evaluaties van de giftenaftrek en van de praktijk rond ANBI’s en SBBI’s onlangs aangeboden aan de Tweede Kamer. Het kabinet wil de ANBI-regelingen verbeteren. De huidige regelingen zouden kwetsbaar zijn voor ‘oneigelijk gebruik’.

In het Regeerakkoord is afgesproken dat de Geefwet blijft. De Geefwet die van kracht is sinds 1 januari 2012, kent een multiplier voor giften aan culturele ANBI’s en een optionele VPB-plicht voor culturele instellingen, maar ook enkele andere maatregelen, zoals een verruiming van de commerciële activiteiten van ANBI’s en invoering van een aftrek van eenmalige giften aan steunstichtingen SBBI’s.

Staatssecretaris Snel presenteert de visie van het kabinet nadrukkelijk als ‘suggesties’ en niet als beleidsvoornemens. De reden: ‘Omdat ik een breed draagvlak voor verbeteringen van de regelingen van groot belang acht, kom ik niet met beleidsvoornemens in deze kabinetsreactie maar met suggesties die ik graag eerst met uw Kamer en met de goededoelensector bespreek. Daarbij ben ik uiteraard ook benieuwd naar de suggesties van de kant van de Kamer en de goededoelensector om de werking van de regelingen te verbeteren.’

Lees hier de kabinetsreactie.