Kamerbrief aanpassingen van het steunpakket in het vierde kwartaal

27 november 2021

Om organisaties en werkenden te ondersteunen, kondigt het kabinet aanvullingen aan voor het steunpakket in het vierde kwartaal van 2021.

Lees hier de Kamerbrief.

Een paar punten uit deze brief

 • De NOW-5 zal gaan gelden voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021.
 • De NOW-5 is bijna identiek aan de NOW-4. De omzetdrempel blijft op 20% staan, het subsidiepercentage op 85%, de forfaitaire opslag op 40% en het te vergoeden dagloon blijft gemaximeerd op twee keer het maximale dagloon.
 • Ook blijft de grens op het maximaal te vergoeden omzetverlies op 80% in de NOW-5.
 • De referentiemaand voor de loonsom wordt in de NOW-5 september 2021 en de referentieomzet-periode wordt 2019, gedeeld door 6.

Wijzigingen

 • UWV zal het NOW-5 voorschot in één termijn uitbetalen in plaats van in meerdere termijnen, zoals bij voorgaande NOW regelingen het geval was.
 • Anders dan bij de voorgaande NOW-regelingen kunnen werkgevers bij de NOW-5 aanvraag niet langer kiezen over welke maanden zij het omzetverlies willen laten berekenen. Voor elke werkgever wordt het omzetverlies berekend over de maanden november en december 2021.
 • Nog een wijziging die wordt doorgevoerd ten opzichte van de NOW-4 om de steun beter te richten  op de huidige situatie is dat het loonsomvrijstellingspercentage is verhoogd naar 15%.
 • Nieuw ten opzichte van de voorgaande NOW-regelingen is dat de Werktijdverkortingsregeling (WTV) tijdens de NOW-5 open blijft.

Verplichtingen werkgever

 • Naar aanleiding van motie Asscher is er vanaf NOW-3 een verplichting  opgenomen dat als een werkgever bedrijfseconomisch ontslag aanvraagt tijdens het gebruik van NOW, dat voor die werknemers een inspanningsverplichting geldt in een van werk naar werk begeleiding. De werkgever moet hiervoor bellen met UWV om dit proces in gang te zetten. Als dat niet gebeurt volgt er een korting van 5% op de subsidie.
 • Omdat de NOW-5 niet is aangekondigd bij het begin van de subsidieperiode van 1 november, zal deze verplichting in de NOW-5 gelden vanaf 27 november 2021. Bedrijfseconomische ontslagen van eerder in november zijn daarmee uitgezonderd van deze verplichting, maar voor ontslagen vanaf 27 november 2021 tot en met 31 december 2021 moet wel worden voldaan aan deze verplichting.
 • Dit betekent concreet dat werkgevers vóór het sluiten van het aanvraagloket met UWV moeten bellen als zij NOW-5 hebben aangevraagd en tussen 27 november en 31 december bedrijfseconomisch ontslag hebben aangevraagd. UWV heeft hiervoor een speciaal NOW-telefoonnummer beschikbaar gesteld.

TVL

 • TVL gaat op een aantal punten te verruimen. Allereerst wordt, in lijn met de verruimde Tijdelijke Kaderregeling ‘COVID-19’, de staatssteungrens opgehoogd van 1,8 miljoen euro, naar 2,3 miljoen euro.
 • Hiervan zal in TVL Q4 2021 al gebruik worden gemaakt. Verder worden de maximale subsidiebedragen opgehoogd naar 550.000 euro voor mkb-ondernemingen, en 600.000 euro voor niet-mkb-ondernemingen.