Kamerbrief met reactie op moties en amendementen Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

25 maart 2019

Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) gaan in een brief in op de door de Kamer aangenomen moties en amendementen van de begrotingsbehandeling, het cultuurbegrotingsdebat, en het mediabegrotingsdebat.

Download hier de brief.