Kamerbrief met stand van zaken COVID-19

3 februari 2021

Minister De Jonge stuurt een 106 pagina's tellende brief over de stand van zaken van COVID-19 naar de Tweede Kamer.

  • Lees hier de brief.

Een aantal bijlagen bij de brief (niet compleet):

  • Lees hier het advies grootschalig risicogericht testen.
    De overheid bekijkt hoe grootschalig risicogericht testen kan worden ingezet bij de bestrijding van het coronavirus. De begeleidingscommissie adviseert over de aanpak en het verloop van de pilot(s) rondom grootschalig risicogericht testen. 
  • Zie hier de Roadmap Testen, Traceren en Vaccineren voor het eerste kwartaal van 2021.
  • Zie hier de Inschalingssystematiek Inschaling in risiconiveaus + maatregelen en het proces tot vaststellen van inschaling + maatregelen.
  • Alle bijlagen zijn hier te vinden.

Uit de Kamerbrief

"Stand van Zaken Fieldlabs Evenementenindustrie

Het kabinet hecht aan het uitvoeren van praktijktesten in het kader van de Fieldlabs Evenementen. Deze praktijktesten maken het mogelijk om op een gecontroleerde wijze te experimenteren met een veilige en verantwoorde organisatie van evenementen. Gezien het grote belang om kennis en inzicht te vergaren en vanwege het perspectief voor de sector, zullen ondanks de huidige maatregelen een viertal praktijktesten plaatsvinden in februari. De voorbereiding en planning zijn daarvoor gestart, zodat een verantwoorde uitvoering plaats kan vinden. Er zijn vier typen evenementen geformuleerd en voor elke categorie komen er twee praktijktesten. In februari zullen, zoals nu voorzien, de praktijktesten met type 1, een theatervoorstelling en een zakelijk congres en type 3 en twee voetbalwedstrijden plaatsvinden. Met een ministeriele regeling is de juridische grondslag voor het mogelijk maken van de praktijktesten inmiddels geregeld.
Op basis van de actuele epidemiologische situatie neemt het kabinet in overleg met de lokale overheden begin februari een besluit over de data voor nog eens vier praktijktesten in type 2, een concert en een dance event en type 4, een dance- en muziek festival. Deze praktijktesten zijn voorzien voor maart. Zowel met de initiatiefnemers als met het lokaal bestuur en de veiligheidsregio’s is intensief overleg om de praktijktesten in goede banen te leiden. Mocht het epidemiologisch beeld snel en drastisch verslechteren, ten opzichte van de verwachte ontwikkeling van het aantal besmettingen, treedt het kabinet uiteraard onmiddellijk in overleg met de initiatienemers en andere betrokken autoriteiten."