Kamerbrief over mbo-opleidingen creatieve sector

28 februari 2019

In een brief aan de Tweede Kamer informeert minister Van Engelshoven (OCW) over de maatregelen bij mbo-opleidingen in de creatieve sector. Dit naar aanleiding van een advies van de Commissie-Marcodoelmatigheid mbo (CMMBO) over het arbeidsmarktperspectief en de doelmatigheid van creatieve mbo-opleidingen.

Het advies van de CMMBO nam 24 opleidingen in de creatieve sector onder de loep. Het aantal studenten van deze opleidingen is vanaf 2005 met 65% gegroeid tot bijna 60.000 studenten in 2016, terwijl de omvang van de arbeidsmarkt voor creatief opgeleiden hierbij is achtergebleven en de werkzaamheden complexer zijn geworden.

De opleidingen artiest, desktoppublisher, specialist mode-maattechniek en mediavormgeving vragen specifieke aandacht. Een van de maatregelen is een numerus fixus  voor deze opleidingen.

Download hier de kamerbrief over mbo-opleidingen