Kamerbrief over stand van zaken moties en toezeggingen over cultuur

16 november 2021

Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van enkele moties en toezeggingen op het gebied van cultuur.

 • Zie hier de Kamerbrief.
 • Zie hier het Advies naar aanleiding van corona-addenda Culturele Basisinfrastructuur 2021-2024
  (De Raad voor Culturr geeft advies aan minister Van Engelshoven (OCW) over subsidies voor culturele instellingen.)
 • Zie hier Advies verlenging cultuurplanperiode
  (De Raad voor Cultuur geeft advies aan minister Van Engelshoven (OCW) over mogelijke verlenging van de huidige subsidieperiode.) 

Van Engelshoven gaat o.a. in op:

 • toezeggingen en moties over de popsector
 • het Herstelplan culturele en creatieve sector;
 • de evaluatie van fieldlab evenementen;
 • de routekaart voor toegankelijke festivals en evenementen;
 • de uitvoering van het steunpakket voor de fysieke boekhandel;
 • de meerjarig instellingssubsidie voor de periode 2021–2024.