Kamerbrief over uitvoering motie Van Strien over de Bevrijdingsfestivals

16 januari 2024

Staatssecretaris Gräper-van Koolwijk (OCW) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeren de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van het Tweede Kamerlid Van Strien (VVD).

De motie roept het kabinet op om de Bevrijdingsfestivals te helpen met de acute financiële problemen en met het ontwikkelen van een lange termijnvisie over de invulling van 5 mei. In aanloop naar het formuleren van een toekomstvisie wordt vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Defensie in 2024 eenmalig €1 miljoen vrijgemaakt.

Het kabinet vindt het belangrijk dat er – nu en in de toekomst – op 5 mei kan worden stilgestaan bij de waarden van vrijheid en democratie en dat we op een laagdrempelige wijze kunnen vieren dat we in vrijheid leven. De 14 Bevrijdingsfestivals die ons land kent, zijn een onderdeel van deze viering. Het kabinet constateert dat de huidige opzet van deze Bevrijdingsfestivals onder druk
staat. Om het vieren van onze vrijheid in de toekomst te borgen zet het Rijk zich daarom in om tot een breedgedragen toekomstvisie voor 5 mei te komen. Hierover gaat het Rijk begin 2024 in gesprek met het Nationaal Comité 4 en 5 mei, de Bevrijdingsfestivals, provincies en andere betrokken partijen.

In aanloop naar het formuleren van deze visie wordt vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Defensie in 2024 eenmalig €1 miljoen vrijgemaakt. Dit om de acute financiële problemen voor de organisatie van inhoudelijke activiteiten op de Bevrijdingsfestivals te verhelpen. Deze oplossing is in samenspraak met de Bevrijdingsfestivals en het Nationaal Comité 4 en 5 mei uitgewerkt.