Bron

Rijksoverheid

Kamerbrief over voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket, ook over ketenbepaling

26 april 2023

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) informeert de Tweede Kamer over het pakket van samenhangende maatregelen voor de arbeidsmarkt.

In haar brief van 3 april 2023 heeft de minister van SZW maatregelen aangekondigd met betrekking tot de zogenoemde ketenbepaling. Doel is om permanente tijdelijkheid van werk bij dezelfde werkgever niet meer mogelijk te maken.

5 jaar in plaats van 6 maanden

De onderbrekingstermijn zal worden verlengd tot vijf jaar (de onderbrekingstermijn is op dit moment 6 maanden). Hierdoor zal het niet meer mogelijk zijn om werknemers langdurig in tijdelijke contracten te houden via een zogenaamde ‘draaideurconstructie’ waardoor steeds een nieuwe keten start en de werknemer permanent op tijdelijke basis werkt.

Het blijft mogelijk maximaal drie tijdelijke contracten binnen drie jaar bij dezelfde werkgever af te sluiten. Hoe deze op handen zijnde regelingeving gaat uitwerken voor de culturele en creatieve sector is nog niet geheel duidelijk. Wel is het zo dat de Regeling ketenbepaling bijzondere functies en hogere vergoeding kantonrechter in stand blijft. Hierdoor geldt de ketenbepaling niet voor artistieke functies, artistieke steunfuncties en productie- of voorstellingsgebonden functies in de podiumkunstensectoren toneel en dans en voor de functie van remplaçant in dienst bij de orkesten die lid zijn van de Vereniging van Nederlandse Orkesten of bij de door de Nederlandse orkesten opgerichte Stichtingen Remplaçanten.

Deze uitzondering geldt ook voor scholieren en studenten. Voor wat betreft seizoensarbeid blijven de bestaande wettelijke mogelijkheden gelden, te weten: de tussenpoos kan worden verkort tot 3 maanden als sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat ten hoogste 9 maanden kan worden verricht. Dit moet wel vastgelegd worden via een cao of op verzoek van de Stichting van de Arbeid kan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid functies bij ministeriële regeling aanwijzen.

Ontdek hier de Kamerbrief.