Kamerbrief over zesde voortgangsrapportage o.a. TVL en Evenementenregelingen

7 juli 2022

Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de zesde voortgangsrapportage over de TVL en de Evenementenregelingen.

Lees hier de:

En ontdek hier de bijlagen: