Kamerbrief: steun aan de culturele en creatieve sector en herstelplan

27 september 2021

Minister Van Engelshoven (OCW) gaat, mede namens de Staatssecretaris van EZK, in op het verzoek van uw Kamer om te reageren op o.a de brief van de VNPF.

Lees hier de Kamerbrief.

In haar reactie gaat de minister in op de generieke en specifieke steunmaatregelen van het kabinet, alsook op de ontwikkeling van een herstelplan om de culturele en creatieve sector duurzaam te versterken.