Kamervragen D66 en GL over de gevolgen van de stijgende gasprijzen voor de culturele en creatieve sector

15 september 2022

Vragen van de leden Wuite (D66) en Westerveld (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de gevolgen van de stijgende gasprijzen voor de culturele en creatieve sector.

1. Bent u bekend met de berichten over de stijgende gasprijzen en de impact op verschillende culturele instellingen, zoals bijvoorbeeld de musea?[1]
2. Deelt u de zorgen over de potentiële gevolgen van de stijgende gasprijzen voor de sector?
3. Heeft u hier voldoende zicht op?
4. Bent u bereid om in kaart te brengen waar de problemen precies zitten in de sector en die informatie met de Kamer te delen?
5. Kunt u daarbij ook specifiek oog houden voor zzp'ers in de sector?
6. Welke stappen kunt u zo snel mogelijk zetten om de culturele en creatieve sector te helpen verduurzamen, zodat zij de gasrekening omlaag kunnen brengen?
7. Bent u bezig met onderzoeken hoe makers, musea, theaters en podia beter geholpen kunnen worden met het omlaag brengen van hun energie- en gasrekeningen?
8. Wat doet u nu al om de sector op korte termijn te helpen verduurzamen?
9. Kunt u toezeggen ook met gemeenten in gesprek te gaan om het verschralen van aanbod in gemeenten tegen te gaan?
10. Kunt u toezeggen de gemeenten ook te ondersteunen op het gebied van verduurzaming in de culturele en creatieve sector?
11. Welke mogelijkheden ziet u om met uw collega's op EZK, Binnenlandse Zaken en Financiën in gesprek te gaan om ook daar de verduurzamingsopgave van de culturele en creatieve sector te bespreken?
12. Kunnen musea en theaters bijvoorbeeld een beroep doen op de minister voor Volkshuisvesting voor financiële ondersteuning bij het verduurzamen van hun gebouwen?
13. Bent u bekend met het kennisplatform Duurzame Sportsector?[2]
14. Ziet u mogelijkheden om een vergelijkbaar platform in te richten voor de culturele en creatieve sector?
15. Overweegt u om verduurzamingsafspraken op te nemen bij de financiering van het culturele sector?
16. Kunt u deze vragen zo spoedig mogelijk en afzonderlijk beantwoorden?..