Kamervragen Lodewijk Asscher (PvdA) over willekeur regionale maatregelen

1 oktober 2020

Lodewijk Asscher (PvdA) heeft kamervragen gesteld over de onduidelijkheid die is ontstaan over het maximum aantal personen dat momenteel is toegestaan in culturele instellingen.

De gestelde Kamervragen:

 1. Bent u bekend met het bericht ‘Popzalen in de wachtkamer: mogen concerten nu doorgaan of niet’ [1]?
   
 2. Bent u bekend met de oproep van de creatieve taskforce die vraagt om alle culturele gelegenheden vrijstelling te geven van de beperking om maximaal 30 personen tegelijk binnen te laten? [2]? Hoe oordeelt u over deze oproep?
   
 3. Hoe vindt u het dat er zoveel onduidelijkheid is bij poppodia, concertzalen, bioscopen en andere culturele instellingen over de vraag of zij vanaf 29 september 18 uur meer dan 30 bezoekers mogen ontvangen?
   
 4. Kunt u toelichten wat wordt verstaan onder ‘zalen van groot cultureel belang’? Welke criteria worden gehanteerd?
   
 5. Heeft het Rijk een handreiking verstrekt voor het creëeren van uitzonderingsmogelijkheden?
   
 6. Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat de culturele sector, die keihard is geraakt door de coronacrisis, hierdoor onnodig in onzekerheid wordt gehouden?
   
 7. Vindt u ook dat willekeur moet worden voorkomen en dat snel heldere richtlijnen nodig zijn? Kunt u uw antwoord toelichten?
   
 8. Wordt er al gewerkt aan een additioneel steunpakket voor de culturele sector in verband met de nieuwe maatregelen?
   
 9. Kunt u deze vragen voor 1 oktober 2020 beantwoorden, zodat de culturele sector zo snel mogelijk duidelijkheid krijgt?

[1] vpro;3voor12, d.d. 29 september 2020 (https://3voor12.vpro.nl/update~803c0911-b39d-49e0-9edb-e48f21f7fd5b~popzalen-in-de-wachtkamermogen-concerten-nu-doorgaan-of-niet~.html’?)

[2] Kunsten'92, d.d. 29 september 2020 (https://www.kunsten92.nl/actueel/verzoek-taskforce-tot-collectieve-vrijstelling-culturele-gelegenheden/)