Kamervragen n.a.v. zorgen VNPF over 1G-beleid

24 februari 2022

Wuite en Paulusma (beiden D66) stellen Kamervragen n.a.v. een stuk in het NRC over zorgen VNPF over 1G-beleid.

Vragen van de leden Wuite en Paulusma (beiden D66) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de inzet van 1G in de culturele sector

  1. Bent u bekend met het bericht 'Testen voor Toegang treft specifieke groep in de culturele sector stevig'? *
  2. Wat vindt u van de zorgen die in dit artikel geuit worden
  3. Kunt u nader toelichten waarom bij het loslaten van vele maatregelen, waaronder het coronatoegangsbewijs in het uitgaansleven, er toch voor is gekozen om de 1G-maatregel in te zetten?
  4. Welke andere Europese landen maken gebruik van de 1G-maatregel bij grotere evenementen van meer dan 500 personen? Wat is bij deze landen de argumentatie voor 1G
  5. Deelt u de zorg van de cultuur- en evenementensector dat mensen de poppodia links zullen laten liggen door de 1G-maatregel?
  6. Welk flankerend beleid ziet u voor zich om dit te ondervangen?
  7. Zou bijvoorbeeld nagedacht kunnen worden over teststraten in de buurt van drukbezochte uitgaansgelegenheden en de grotere poppodia, waar mensen snel voor zij naar een feest gaan, zich nog kunnen laten testen? Ziet u daarin kansen om enige mate van spontaniteit weer terug te brengen in het uitgaansleven, ook voor grotere podia?
  8. Deelt u de mening dat de cultuursector als een van de zwaarst geraakte sectoren uit de coronapandemie komt, en dat het past om alle mogelijkheden te onderzoeken die zo normaal mogelijke opening van de cultuursector mogelijk maken? Zo ja, welke alternatieven zijn er nog voorhanden
  9. Wat is het perspectief voor de cultuursector na 15 maart aanstaande? Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de 1G-maatregel op te heffen? Of zijn er plannen om na 15 maart 2022 de grens van personen te verhogen naar bijvoorbeeld 1000 personen?
  10. Kunnen deze vragen zo snel mogelijk maar uiterlijk vóór 10 maart 2022 beantwoord worden?

*NRC, 17 februari 2022, 'Testen voor Toegang treft specifieke groep in de culturele sector stevig'