Kamervragen over valse kaartjes

11 november 2021

Vragen van het lid Kwint (SP) aan de minister van OCW over het bericht dat TopTicketShop valse kaartjes verkoopt.

1) Klopt de bewering van Peter Pannekoek dat TopTicketShop valse kaartjes verkoopt?*

2) Welke stappen heeft u ondernomen sinds de motie-Kwint c.s. over het aan banden leggen van secundaire tickethandel is aangenomen? Welke stappen bent u voornemens te zetten? **

3) Hoe vaak komt het voor dat er meer kaartjes worden verkocht dan er stoelen zijn? Om welke ticketverkopers gaat het dan?

4) Heeft het aanbieden van niet-bestaande kaartjes wel eens geleid tot rechtszaken? Zo ja, wat was daar dan de uitkomst van?

5) Hoe gaat u ervoor zorgen dat er geen valse kaartjes meer worden verkocht? Bent u bereid om woekerhandelaren als TopTicketShop te verbieden?

6) Deelt u de mening dat een site die tickets aanbiedt ook verantwoordelijkheid draagt voor de authenticiteit hiervan? Kunt u dit toelichten?

7) Hoe staat het met uw Europese initiatieven om woekerhandel in kaarten aan banden te leggen?

8) Deelt u de mening dat het eindelijk tijd is voor een Nederlandse wet die de verkoop van secundaire tickethandel aan banden legt en woekerwinsten verbiedt? Kunt u dit toelichten?

9) Kunt u deze vragen voor het wetgevingsoverleg Cultuur beantwoorden?

* Twitter, Peter Pannekoek,5 november 2021
**Kamerstuk 34 775-VIII, nr. 25