Kamervragen PvdD over de drukte bij de Formule 1 in Zandvoort

9 september 2021

Kamerleden Van Esch en Teunissen (beiden PvdD) stelden kamervragen aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de drukte bij de Formule 1 in Zandvoort.

Vragen van de leden Van Esch en Teunissen (beiden PvdD) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de drukte bij de Formule 1 in Zandvoort.

 1. Kent u de beelden van de drukte bij de Formule 1 in Zandvoort? [1]
 2. Erkent u dat op meerdere momenten buiten het circuit grote mensenmassa's ontstonden waarbij anderhalve meter afstand houden onmogelijk was?
 3. Erkent u dat binnen het circuit mensen zich niet aan hun vaste zitplaatsen hielden?
 4. Begrijpt u dat dit leidt tot onbegrip bij de cultuursector, die hun evenementen in het water zagen vallen onder andere door de coronaregels voor geplaceerde en ongeplaceerde evenementen?
 5. Deelt u de mening van Lowlands-directeur Van Eerdenburg dat 'het oneerlijk is dat bij sportevenementen tienduizenden mensen welkom zijn alleen maar omdat ze op een bepaald moment op een stoeltje zitten'? Zo nee, waarom niet?
 6. Erkent u dat de term 'geplaceerd evenement' naar niets anders verwijst dan naar een papieren werkelijkheid?
 7. Kunt u uw opmerking toelichten dat 'De praktijk schuurt met wat de regels zijn, maar nee, er wordt niet met twee maten gemeten. De regels zijn voor alle sectoren gelijk'? [2]
 8. Erkent u dat de regels voor sommige sectoren voordeliger uitpakken dan voor andere sectoren? Zeker wanneer er kennelijk ruimte bestaat om 'de regels' te laten 'schuren met de praktijk'?
 9. Aangezien van tevoren 70.000 mensen per dag werden verwacht bij de Formule 1 en gezien de eerdere ervaringen met 'vaste zitplekken' in voetbalstadions, was overtreding van de coronaregels door u en het lokale bestuur voorzien? Zo nee, hoe is dat mogelijk? Zo ja, waarom vormde een dergelijk risico op overtreding van de coronaregels kennelijk geen probleem?
 10. Bent u bereid het willekeurige onderscheid tussen geplaceerde en ongeplaceerde evenementen zo snel mogelijk op te heffen? Zo nee, waarom niet?
 11. Gaat u bijhouden of de Formule 1 heeft geleid tot een toename van het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer verwacht u de resultaten en evaluatie met de Kamer te kunnen delen?
 12. Kunt u deze vragen beantwoorden voor het volgende debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus?

[1] NOS, 3 september 2021, 'Kritiek op drukte rondom circuit Zandvoort: geen anderhalve meter of mondkapjes' (https://nos.nl/collectie/13874/artikel/2396345-kritiek-op-drukte-rondom-circuit-zandvoort-geen-anderhalvemeter-of-mondkapjes).

[2] NOS, 3 september 2021, 'Eerste dag Formule 1-weekend voorbij – Minister De Jonge over drukte: 'Ik zie dat het schuurt'' (https://nos.nl/liveblog/2396341-eerste-dag-formule-1-weekend-voorbij-minister-de-jonge-over-drukte-ik-ziedat-het-schuurt).