Kennisagenda culturele en creatieve sector, derde fase

15 januari 2024

De Boekmanstichting zet de komende jaren in op de ontwikkeling van een breed gedragen Kennisagenda1 voor de culturele en creatieve sector.

Hoewel er zowel in als over de sector veel onderzoek wordt gedaan, is het voor betrokkenen vaak lastig om aan goede kennis en informatie te komen of deze effectief te gebruiken. Ook ontbreekt het aan een overkoepelend beeld van kennisbehoeften en strategieën voor afstemming van nieuw onderzoek. De Boekmanstichting zet de komende jaren in op de ontwikkeling van een breed gedragen Kennisagenda voor de culturele en creatieve sector.

Een kennisagenda is een beschrijving van de belangrijkste kennishiaten op bepaalde thema’s, inclusief een plan van aanpak hoe deze kennislacunes opgelost kunnen worden door middel van onderzoek en kennisdeling. De beoogde Kennisagenda geeft in de derde fase in wisselwerking met onder andere de Cultuurmonitor van de Boekmanstichting richting aan de opzet, uitvoering en implementatie van onderzoek en kennisdeling binnen de sector.

De uitvoering van de Kennisagenda gaat met ingang van 2025-2028 van start, waarbij in 2024 de ‘communities of practice’ en begeleidingscommissie worden samengesteld.

Lees de uitbreiding en bewerking van het openbaar werkdocument 2022/2023 hier