Kennisdocument Premiedifferentiatie WW

12 januari 2021

De meeste onderdelen van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), waaronder premiedifferentiatie WW, zijn per 1 januari 2020 in werking getreden. In dit kennisdocument wordt ingegaan op de nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot premiedifferentiatie WW.

Download het document hier