Kennissessie digiPACCT 7 februari

26 januari 2023

Kennissessie digiPACCT 7 februari

digiPACCT is hét platform voor HR en arbeidsvoorwaarden voor iedereen met HR-taken in de culturele en creatieve sector.

Samenwerking, netwerken en het delen van kennis staan centraal. Binnenkort staan er voor digiPACCT twee kennissessies gepland. Op 7 februari kunnen leden van de HR-community aansluiten bij een open online netwerkuurtje om ervaringen en gedachten uit te wisselen.

Op dinsdag 21 maart 2023 gaan we om 10.00 uur online in gesprek over de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). Dit doen we samen met Ella Broekstra, zelfstandig HR-professional en HR-manager bij Phion.

Wat is digiPACCT?

Het platform bestaat uit vier pijlers:

  • Kennisbank: een compleet overzicht van de geldende arbeidsvoorwaarden in de culturele en creatieve sector, waaronder collectieve arbeidsvoorwaarden maar ook honorarium- en andere richtlijnen.
  • HR-Community: een interactieve online omgeving waarin professionals met elkaar in contact kunnen komen voor het uitwisselen van kennis en sectorbreed overleg. Op basis van de besproken onderwerpen kunnen FAQ’s en ‘best practices’ worden toegevoegd aan de kennisbank.
  • Online kennissessies: een maandelijkse (digitale) bijeenkomsten om actuele thema’s, trends en ontwikkelingen te bespreken of een webinar om een specifiek onderwerp nader te behandelen, onder leiding van experts uit het veld.
  • Netwerkbijeenkomsten: zodra de coronamaatregelen het toelaten kan een of twee keer per jaar een live bijeenkomst worden georganiseerd waarbij een specifiek thema wordt uitgelicht en professionals in levenden lijve met elkaar kunnen netwerken.