Kennissessie vergunningaanvraag buitenfestival: stikstof & geluidsoverlast

25 februari 2021

Op 18 maart organiseren Pot Jonker Advocaten en VNPF een kennissessie over het aanvragen van een vergunning voor een buitenfestival. Centraal staat de vraag: hoe houd je voldoende rekening met stikstofuitstoot en geluidsoverlast in jouw vergunningaanvraag voor een buitenfestival?

Meld je aan via deze link.

Waar gaat de kennissessie over?
De procedures voor het aanvragen van en evenementvergunning zijn er de laatste jaren niet makkelijker op geworden. Er moet met steeds meer aspecten rekening worden gehouden. Gedacht moet worden aan de gevolgen van een festival voor de stikstofdepositie in een natuurgebied of de geluids- en verkeersoverlast voor omwonenden. Die twee aspecten staan centraal in deze kennissessie.

Wat levert het je op?
De belangrijkste aandachtspunten op een rij voor het succesvol vergund krijgen van een buitenfestival.
 

Wanneer en hoe laat?
De sessies is op donderdag 18 maart van 13.00 tot 14.00.

Opbouw kennissessie

·         Intro: welkom

·         Wet natuurbescherming: belangrijkste punten die volgen uit de Wet natuurbescherming: wanneer is welk type onderzoek nodig mogelijkheden om stikstof te beperken en wat zijn de gevolgen van de uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

·         Ruimtelijke inpassing van evenement: de afweging van de ruimtelijke gevolgen, waarbij bijvoorbeeld het aspect geluid betrokken wordt.  

·         Vragenronde: tijd over voor uitwisselen ervaringen/vragen

Interesse? Meld je nu aan!
Aanmelden verloopt via Pot Jonker Advocaten. Via deze pagina kan je je aanmelden.

Sprekers: Rachel Hoeneveld en Laurien Mulder, advocaten bestuursrecht van Pot Jonker Advocaten