Ketentafel freelance popmusici van start

11 maart 2022

Op donderdag 24 februari 2022 ging de eerste ketentafel van ons programma “Verbetering arbeidsvoorwaarden en collectieve afspraken” van start.

In het Patronaat in Haarlem kwam een brede vertegenwoordiging uit de sector popmuziek bij elkaar om gezamenlijk een stap te zetten naar betere en eerlijke verdiensten voor freelance musici in deze deelsector. De bijeenkomst was een vervolg op een online panelgesprek op ESNS22 waarin de intentie tot samenwerking op dit gebied al werd uitgesproken.

Aan de ketentafel zaten vertegenwoordigers van musici (BAM! Popauteurs, Nederlandse Toonkunstenaarsbond/Vakgroep Muziek Kunstenbond), management (Motel), booking agents (Friendly Fire), programmeurs en directie van podia en festivals (Paard, Paradiso, Patronaat, Popronde). Ze bespraken onder meer transparantie over tarieven binnen de sector en de mogelijkheden voor honorariumrichtlijnen. Ook stelden ze een agenda vast met bespreekpunten voor het komende jaar. Het streven is om in ongeveer 6 bijeenkomsten tot concrete resultaten te komen.

In november 2021 startte Platform ACCT het driejarige programma ‘Verbetering Arbeidsvoorwaarden en Collectieve Afspraken’ om de totstandkoming van collectieve afspraken over betere arbeidsvoorwaarden binnen verschillende disciplines in de culturele en creatieve sector te bevorderen. Onder leiding van programmamanager Noud van de Rhee en programmasecretaris Lydia Jongmans gaan vertegenwoordigers uit verschillende deelsectoren samen letterlijk rond de tafel. Naast de popsector zijn meer ketentafels in ontwikkeling, zoals voor archeologie, filmcrew, mediawerkenden, kunsteducatie & amateurkunst, beroepsfotografen, freelance klassieke musici en de ontwerpsector.