Bron

DEN.nl

KIA Thematiendaagse: Discover your digital customer journey

16 maart 2023

Wil jij je doelgroep bereiken? Deze workshop leert je de klantreis van je publiek inzichtelijk te maken. Van begin tot eind. Meld je gratis aan.

Een klantreis, of customer journey, is het verhaal van je doelgroep. Zo’n reis vertelt je hoe de gebruiker denkt en doet. Elke bezoeker is natuurlijk anders. Maar door algemene ervaringen te vatten in één model, kun je verschillende doelgroepen beter segmenteren en bedienen.

DEN organiseert deze workshop als onderdeel van de KIA Thematiendaagse.

Kortom, na deze workshop

  • Ken je de transacties en interacties met je publiek en kun je deze in kaart brengen
  • Begrijp je welke data en inzichten je op kunt doen bij verschillende contactmomenten
  • Weet je waar de zwakke punten zich bevinden in de klantreis zoals die er nu uitziet
  • Kun je prioriteiten stellen om deze processen te verbeteren voor jouw organisatie

Het is een interactieve sessie. Je doet dus niet alleen kennis op, maar kunt meteen je ideeën toetsen. Denk van tevoren na over je doelgroep. In welke customer journey wil jij je verdiepen?

Voertaal en tool

Deze workshop wordt in het Engels gegeven. Ook ga je in online whiteboard-programma Miro werken. Voorafgaand aan de sessie krijg je daarvoor een persoonlijke link toegestuurd.

Aanmelden kan hier